Privacybeleid - schalkhaar.vangop.nl

Privacy-beleid - schalkhaar.vangop.nlPrivacy-beleid - vangop.nl

 

 

Privacy-beleid voor het gebruik van de webapplicatie schalkhaar.vangop.nl

Wij zijn er van bewust dat u door het gebruik van deze webapplicatie vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy maximaal te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u deze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en verwerken en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van de webapplicatie schalkhaar.vangop.nl
Wanneer u zich aanmeldt voor onze website vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Kindcentrum Schalkhaar of die van VangOp.nl, de ontwikkelaar. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Er worden door ons geen analytische of tracking cookies gebruikt en evenmin wordt de informatie gedeeld met anderen.

Doeleinden en rechtsgronden
Wij verwerken uw persoonsgegevens en die van uw kind om uw kind snel en efficiënt buitenschoolse activiteiten te kunnen aanbieden. De rechtsgrond daarvoor is de overeenkomst.
Daarnaast hebben wij gegevens nodig om contact met de juiste persoon te kunnen opnemen in bijzondere gevallen zoals bijvoorbeeld na een ongeluk of een allergische reactie.  U geeft hiervoor toestemming op de betreffende pagina en u informeert de contactpersoon dat zijn of haar gegevens hiervoor in deze webapplicatie zijn opgenomen.
Uw NAW gegevens worden ook gebruikt in onze financiële administratie.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:
Van de ouder of verzorger:

 • NAW
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Foto
 • IBAN
 • Gebruikers ID

Van het kind:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Foto
 • Medische gegevens zover van toepassing, zoals allergie, lichamelijke bijzonderheden, etc.

Van eventuele verzorgers en/of contactpersonen:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Voor onderhoud en ondersteuning is een externe beheerder verantwoordelijk. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst afgesloten waardoor vertrouwelijkheid en optimale bescherming van uw gegevens gewaarborgd is.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Dat betekent dat uw gegevens na verwijdering niet bewaard worde, behoudens onze wettelijke verplichting (belasting) om dat in de financiële administratie te doen voor tenminste 7 jaar.

Beveiliging
Kindcentrum Schalkhaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met VangOp.nl,
bereikbaar via mail info@vangop.nl

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. Inzage, correctie of verwijdering kunt u op ieder moment zelf uitvoeren via uw inlogcode. Tijdelijke stopzetting van de verwerking kunt u aanvragen via bredeschool@kindcentrumschalkhaar.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek daadwerkelijk door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken; dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Als u gegronde reden heeft om de zorgvuldigheid en veiligheid waarmee wij uw persoonsgegevens verwerken in twijfel te trekken, hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Mocht er in de toekomst een mailing komen over het programma VanOp.nl, zal onderaan op iedere mailing de mogelijkheid staan d.m.v. een ‘link’ om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De hier getoonde versie is van 20 september 2018

Vragen en feedback
We evalueren regelmatig het gevoerde privacy-beleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of opmerkingen, kunt u contact met ons opnemen via:

Kindcentrum Schalkhaar
Pastoorsdijk 9
7433 DK Schalkhaar
T: (0570) 62 19 22
bredeschool@kindcentrumschalkhaar.nl