Voorwaarden boeken/annuleren/betalen webapplicatie Vangop.nl

1) Boeken activiteit
• Indien u als gebruiker (ouder of kind) een activiteit wilt boeken dan is dit mogelijk tot
1 (één) week voor het nieuwe "blok" begint.

• In de week dat de activiteit start worden de vermelde kosten van deze activiteit ter incasso aangeboden bij de bank. Uiteraard is het ook mogelijk deze betaling bij de coördinatoren van de scholen (Floor van den Bosch/Brede School Nicolaas of Greta Molendijk Brede School/Sleutel) cash te voldoen. Dit kan per activiteit verschillen. Indien u cash wilt betalen bij voorkeur gepast betalen.

2) Annuleren activiteit
• Indien u een activiteit wilt annuleren dan is dat mogelijk tot exact 7 dagen (168 uur) voor de start van de activiteit. Omdat de ‘slottijden’ door de webapplicatie wordt vastgesteld zijn er kosten aan deze annulering verbonden.

De annuleringskosten bedragen:

  • Voor het sluiten van de inschrijvingstermijn is het annuleren gratis.
  • Tussen de 7 en 5 dagen (168-120 uur) voor de start van de activiteit: 25% van de kosten
  • binnen 5 en 3 dagen (120-72 uur) voor de start van de activiteit: 50% van de kosten
  • binnen 3 dagen tot aanvang cursus (72 uur) voor de start van de activiteit: 100% van de kosten

Tussentijdse annulering (bijvoorbeeld door ziekte of overlijden):

• Stel uw zoon/dochter wordt tijdens de periode dat de activiteit is gestart ernstig ziek en/of overlijd. Alleen dan worden de kosten van deze activiteit volledig, dus 100% gecrediteerd. In alle andere gevallen zal er op géén enkele wijze bij een annulering worden gecrediteerd.

3) Betalingen activiteit
• Onze betalingstermijn is 14 dagen. U kunt ons machtigen door middel van een incassoformulier te tekenen. Indien de betalingen niet binnen 21 dagen (3 weken) zijn betaald of worden geïncasseerd ontvangt u een herinnering. Na deze herinnering ontvangt u 2 weken later (totaal 5 weken) een aanmaning. Na weer 2 weken (totaal 7 weken) ontvangt u een aanmaning met aanvullend aanmaningskosten van € 15,-. Mocht het te vorderen bedrag dan niet binnen 2 weken (totaal 9 weken) na de laatste aanmaning zijn betaald is het de school vrij om de vordering over te dragen aan een incassobureau volgens de wettelijke regels die hier voor gelden.