Kindcentrum Schalkhaar

De Nicolaasschool, OBS De Sleutel,  Spring in ’t Veld, Stichting  Kinderopvang Schalkhaar hebben sinds 2012 de intentie uitgesproken om gezamenlijk: maximale ontwikkeling- en ontplooiingsmogelijkheden voor alle kinderen van 2 tot 13 jaar in Schalkhaar te realiseren door in een kindcentrum peuterarrangementen, primair onderwijs, BSO en talentontwikkeling in de vrije tijd zodanig aan te bieden dat een doorlopende lijn van 2 tot 13 jaar wordt gerealiseerd.

 

Lees meer over Kindcentrum Schalkhaar:
www.kindcentrumschalkhaar.nl

Nicolaas RK Basisschool

De Nicolaasschool is een katholieke school, met een breed opgeleid leerkrachtenteam. In het werken met kinderen zoeken we altijd naar kansen en mogelijkheden. We zijn actief in ontwikkelingen op het gebied van cultuur en sport. De Nicolaasschool staat open voor kinderen van ouders met andere culturele of religieuze achtergronden die zich kunnen vinden in de levensbeschouwelijke visie en doelstellingen van onze school.

Identiteit.
Wat katholiek voor ons betekent: Wij zijn een katholieke school en geven daar in ons onderwijs invulling aan. Sleutelwoorden hierbij zijn kennisoverdracht, ontmoeting, waarden en  normen, ontvankelijkheid, verwondering, samenwerking en inspiratiebronnen.

Lees meer over RK Basisschool Nicolaas:
www.nicolaasschool.net

OBS De Sleutel

De geschiedenis van de school De Sleutel is opgericht in 1969. Ook toen werkten wij al als vernieuwingsschool en aan de kwaliteit van het onderwijs. Langzaam is de school toegegroeid naar de toepassing van de Daltonprincipes. In 1987 startte het gehele team met een scholing in Daltononderwijs. In 1991 verkreeg De Sleutel de officiële erkenning van de Nederlandse Dalton Vereniging. De Sleutel behoort tot de groep van de traditionele vernieuwings-scholen. Het onderwijs blijft voortdurend in ontwikkeling. Vanaf 1993 werkt de school nauw samen met Saxion Hogescholen , afdeling Pabo te Deventer. De Sleutel is een monitorschool, dat is een school die meewerkt aan het opleidingsprogramma voor studenten, die leraar in het basisonderwijs willen worden.

De Sleutel is een openbare Daltonschool. Naast de aandacht voor de basisvakken besteden we veel aandacht aan sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling van kinderen. We willen kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de eigen omgeving. Ons motto: Met De Sleutel gaat een wereld voor je open!

Lees meer over OBS De Sleutel:
www.obs-desleutel.nl